Een eerste afspraak

Een eerste afspraak en vrijblijvende kennismaking begint met een uitgebreid intakegesprek aan hand van een vooraf digitaal ingevuld intakeformulier via een beveiligd avg-proof administratiesysteem. Wilt u een telefonisch of een videoconsult intakegesprek dan is dat tegen een betaling ook mogelijk. Hierbij bespreken wij samen uw hulpvraag en uw medisch verleden.

Daarna ontvangt u van mij een behandelingsvoorstel -en afspraakbevestiging. Indien van toepassing wordt dit vastgelegd in een toestemmingsverklaring (bijv. bij minderjarigen) en een behandelingsovereenkomst. Meestal volgt er na het intakegesprek aansluitend een (massage) therapeutische behandeling.

De werking van de therapie is een proces dat zich na enige tijd ontvouwt, waarbij het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt aangesproken. Na een eerste kennismaking begint in overleg doorgaans de therapie met 5 aantal vooraf afgesproken sessies meestal om de 14 dagen.

De behandeling wordt per afspraak gefactureerd. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan Integration-e Praktijk. Na ontvangst van de factuur kunt u deze direct declareren bij uw zorgverzekeraar via de aanvullende zorgverzekering.

Na de 5e sessie volgt een evaluatiegesprek waarbij wij samen nagaan en bespreken of het doel van uw hulpvraag naar tevredenheid is bereikt of dat er nog meer sessies wenselijk zijn. Dit kan in vorm van een volgend behandelingstraject verdeeld over ongeveer 5 tot 16 weken of losse sessies.