Blog & Scholing

Integration-e Therapie

 “De behandeling heeft mij rust en veel inzicht gegeven.
Weer op een dieper niveau waar de angel zit
r.o.

© Eda Heeringa

In de loop van de tijd is er een integrale vorm van therapie ontstaan door mijn verschillende opleidingen, bijscholingen en ontwikkelingsprocessen. Hierdoor groeit het aanbod voortdurend tot een samensmeltend geheel van verschillende therapievormen. 

Integration-e therapie kan bijdragen aan meer lichaamsbewustzijn en bewust wording, waarbij de diepere lagen van het zenuwstelsel wordt aangeraakt. Je leert hierbij ook begrijpen hoe stress in het lichaam verankerd raakt. Hierdoor kan de therapie efficiënt werken. Je leert op den duur zelf de triggers herkennen, er naar te luisteren en te handelen.

Focusing

de Felt Sense

© Eda Heeringa

Eugene Gendlin, de oprichter van Focusing, noemde dit de “felt sense” wat een intuïtief lichaamsgevoel beschrijft. Dit verschilt van “voelen” doordat iemands lichaamsbewustzijn wordt ervaren als een doorlopende geleefde ervaring, met interne en externe perceptie.

(Bron: Don Johnson)

Focussen is een intern georiënteerd psychotherapeutisch proces ontwikkeld door psychotherapeut Eugene Gendlin en een begeleide vorm van ervarend voelen en benoemen. Wanneer je veel in het hoofd zit en de neiging hebt tot veel analyseren kan focusing bij uitstek een waardevolle manier zijn om bijvoorbeeld piekeren helpen te transformeren naar een meer lichaamsbewuste manier van luisteren.

Mijn focusing lessen bij Aaffien de Vries hebben mij inzicht gegeven in hoe het focusing proces ervaren kan worden het zogenoemde ervaren gevoel en de daaraan gekoppelde feltshift en haar perspectief verandering. Daarnaast vanuit het zicht van een therapeut zie ik het als een goede manier om het ervarend voelen in te zetten als aanvulling op therapeutisch aanraken.

Certificaten:

  • Focusing voor professionele begeleiders Level 1
  • Focusing en Blokkades

Ervaring: Doorlopend Focusing sessies geven vanaf 2018

Boeken:

  • Eugene Gendlin- Focussen – gevoel in je lijf
  • Erna de Bruijn – De kracht van innerlijk luisteren
  • Ann Weiser Cornel- Luisteren naar je lijf kan je leven veranderen
  • Film materiaal van Erna de Bruijn en Aaffien de Vries

Diepteontspanning

Rosenmethode Lichaamswerk

De Rosenmethode is een lichaamsgerichte methode een haptische vorm van massage en van bewegingstherapie. Het is ontwikkeld door Marion Rosen, een internationaal erkende fysiotherapeute. Deze methode combineert een samenspel tussen de psyche -en het somatische welzijn.

De therapie is een combinatie van een zachte en respectvolle aanraking dat door de therapeut verbaal wordt begeleid. Dit baseert zich op wat door de cliënt op dat moment tijdens de sessie wordt ervaren en beleeft, én op wat de therapeut bij de cliënt op dat moment waarneemt. Ontstane en chronische spierspanningen en ademritmes kunnen zich hierdoor bewust worden. De methode wordt vaak gebruikt om stress, angsten, emotionele blokkades, trauma en lichamelijke klachten te behandelen.

Certificaat: Basic Workshop International Training The Rosen Method
Ervaring: Doorlopend geïntegreerd in huidige Integration-e therapievorm
Boeken:
• The Psychophysiology of Self-Awareness- Alan Fogel
• Relaxation Awareness Resilience – Rosen Method Bodywork Science and Practice -Ivy Green
• The Rosen Method of Movement- Marion Rosen & Sue Brenner
• Rosen Method Bodywork- Accessing the unconscious through touch -Marion Rosen & Sue Brenner
• Rosen Methode Körperarbeit Ein Lehrbuch Elaine L. Mayland

De Polyvagaal theorie

Polyvagaaltheorie in therapie

© Eda Heeringa –

Polyvagaal theorie is een psychologisch model dat de werking van het autonome zenuwstelsel beschrijft en hoe dit van invloed is op emoties en gedrag. Het model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Stephen Porges en benadrukt het belang van het Polyvagaal zenuwstelsel, dat een belangrijke rol speelt in de regulatie van de stressrespons en het sociale gedrag. De therapie zet ik in bij stressklachten en stress gerelateerde  -en traumagerelateerde klachten. 

De Polyvagaal theorie stelt dat het autonome zenuwstelsel drie niveaus kent: het oude reptielenbrein, dat reageert op dreiging met vechten of vluchten; het middelste brein, dat verantwoordelijk is voor sociale verbinding en emotionaliteit; en het nieuwste brein, dat zorgt voor verbinding en veiligheid.

Volgens de Polyvagaal theorie is het belangrijk om de balans tussen deze drie niveaus te behouden, zodat het autonome zenuwstelsel in staat is om adequaat te reageren op dreiging en stress. Wanneer dit niet het geval is, kan dit leiden tot emotionele en fysieke klachten zoals angst, depressie en chronische pijn. De Polyvagaal theorie biedt inzicht in de werking van het autonome zenuwstelsel en kan helpen bij het ontwikkelen van effectieve behandelingen voor stress gerelateerde problemen.

Certificaat:

  • Poyvagaaltheorie in je Praktijk – Con Amore bijscholingen

Ervaring: Vanaf 2022 werken met de Polyvagaal theorie 

Boeken:

  • Deb Dana – Basisboekboek de Poyvagaaltheorie in therapie- het ritme van regulatie
  • Accessing the Healing Power of the Vagus Nerve By Stanley Rosenberg
  • Stephen W. Porges – De Polyvagaal – Theorie en de transformerende ervaring van veiligheid

N.B. Ook onderdeel van de 3 jarige post-hbo opleiding Somatic Experiencing©

Manuele geneeskunde versus Fascia-release

Tijdens en na mijn studie heb ik mij uitgebreid verdiept in de functie en eigenschap van fascie dat nauw verbonden is met de techniek Structurele Integratie oftewel Rolfing. Dit was een onderdeel van mijn opleiding tot Massagetherapeut – Bewegingstherapeut.

Rolfing ontwikkelt door Ida Rolf. Dit is een vorm van manuele geneeskunde die erop gericht is het lichaam uit te lijnen en in balans te brengen door het manipuleren van bindweefsel. Het is een intense techniek waarbij een actieve deelname van de cliënt wordt gevraagd. Het doel van deze techniek is om chronische spanningen te verminderen, het lichaam in balans te brengen, de houding te verbeteren, flexibiliteit en beweeglijkheid te vergroten. Hierbij gebruik ik een combinatie van diepe weefselmassage, zachtere fascia manipulaties en bewegingsheroriëntatie om spanning en beperkingen in de fascie te verminderen.

Docenten:
· John H. Armstrong – Advanced certified Rolfer
· Marielle Kemna Rolfing Practitioner, Movement Coach
· Avi Bahat Structural Integration &Trager Practitioner -Instructor


Boeken
• Rolfing-Reestablishing the natural alignment and structural integration of Human body for vitality and well-Being – By Ida Rolf
• Anatomy Trains – Myofascial Meridians for Manual and movement therapists- by Thomas Myer
• Tiefengewebsmassage & Myofascial Release -By Art Riggs
• Deep Tissue Massage – By Art Riggs
• The new Rules of Posture- By Mary Bond
• Dynamic Body – Exploring Form of Dynamic Function – By Eric Dalton and many others.
• A dynamic relation to Gravity – the elements of structural Integration- By Edward W. Maupin Phd
• A Dynamic Relation to Gravity-the ten sessions of structural Integration- By Edward W. Maupin Phd

Fascia

& Wetenschap


Bijscholing Sensory Organ– (Sensorisch orgaan)


Over de Docent: Dr. Robert Schleip is een onderzoeker, wetenschapper en therapeut die gespecialiseerd is in het onderzoek van fascia. Hij is directeur van de Fascia Research Group aan de Universiteit van Ulm in Duitsland. Dr. Schleip wordt beschouwd als een leidende expert op het gebied van fascia-onderzoek en heeft bijgedragen aan de vergroting van het bewustzijn van de belangrijkheid van fascia voor de gezondheid van de mens. Zijn onderwijs en Fascialessen hebben mij enorm geïnspireerd. en ik gebruik de opgedane kennis dagelijks in de praktijk.

Theoretisch en praktisch gedeelte van de bijscholing:
• De kennis Fascia als zintuig : de basis voor proprioceptie, het zogenaamde zesde zintuig.
• De kennis over, de vier mechanische receptortypen in de fascia en vrije zenuwuiteinden, hun voorkeurslocaties, mechanische gevoeligheid en verwachte fysiologische reacties. Hierbij werd ingegaan in de verbinding met het autonome zenuwstelsel.
• De betekenis van Fascia en interoceptie en implicaties voor posttraumatische stressstoornissen.
• De aangename diepe aanraking’ in tegenstelling tot zachte strijkende aanraking; dit geeft in de huidige wetenschap nieuwe perspectieven voor het ondersteunen van cliënten met autismespectrumsymptomen of met ADHD-symptomen en implicaties voor fibromyalgie, depressie en de regulatie.

Daarnaast werd in deze cursus praktische handvatten aangereikt die meer of mindere mate raakvlakken hadden met de Feldenkrais methode en Structurele Integratie ( Rolfing)

Certificaten:
Fascia Sensory organ
Fascia research -update


Boeken & wetenschappelijke artikelen:
• David Lesondak Fascia
• Paper: The fascial network: an exploration of its load bearing capacity and its potential role as a pain generator
• Atlas of Human Fascial Topography – by Hanno Steinke (e.d)
• Dalton Book Chapter Robert Schleip Ph.D.: Fascia as a Sensory Organ – A Target of Myofascial Manipulation
• Fascial Release for Structural Balance By Thomas W. Myers
• JOURNAL OF BODYWORK AND MOVEMENT THERAPIES JANUARY 2001: Fascia Physiology: Fascial plasticity – a new neurobiological explanation By Robert Schleip
• JOURNAL OF BODYWORK AND MOVEMENT THERAPIES JANUARY 2012: Training principles for fascial connective tissues: Scientific foundation and suggested practical applications- By Robert Schleip, Phd, MA, Divo Müller, HP Fascia research Group Devision of – -Neurophysiology Ulm University Germany • JOURNAL OF BODYWORK AND MOVEMENT THERAPIES-What is ‘fascia’? A review of different nomenclatures,Robert Schleip Heike Jäger Werner Klingler Published:August 24, 2012DOI
• dr Jean Claude Guimberteau MD about fascia Strolling under the Skin
• Functional Atlas Of The Human Fascial System -By Carla Stecco