Blog & Scholing

Integration-e Therapie

In de loop van de tijd is er steeds meer een integrale vorm van therapie ontstaan door mijn verschillende opleidingen, bijscholingen en ontwikkelingsprocessen. Hierdoor groeit het aanbod voortdurend tot een samensmeltend geheel van verschillende therapievormen

De behandeling heeft mij rust en veel inzicht gegeven.
Weer op een dieper niveau waar de angel zit
R.O.

© Eda Heeringa –

Integration-e therapie kan de diepere lagen van autonome bewustzijn raken, dat kan bijdragen aan nog meer lichaamsbewustzijn en bewust wording. Je leert via de therapie ook de mechanismen begrijpen hoe stress in het lichaam verankerd raakt.

Hierdoor kan de therapie efficiënt werken, Je leert op den duur zelf steeds meer de triggers herkennen, er naar te leren luisteren en te handelen.

© Eda Heeringa

De Polyvagaal theorie

Polyvagaaltheorie in therapie

De Polyvagaal theorie is een psychologisch model dat de werking van het autonome zenuwstelsel beschrijft en hoe dit van invloed is op emoties en gedrag. Het model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Stephen Porges en benadrukt het belang van het Polyvagaal zenuwstelsel, dat een belangrijke rol speelt in de regulatie van de stressrespons en het sociale gedrag. De therapie zet ik in bij stressklachten en stress gerelateerde  -en traumagerelateerde klachten. 

De polyvagaal theorie stelt dat het autonome zenuwstelsel drie niveaus kent: het oude reptielenbrein, dat reageert op dreiging met vechten of vluchten; het middelste brein, dat verantwoordelijk is voor sociale verbinding en emotionaliteit; en het nieuwste brein, dat zorgt voor verbinding en veiligheid.

Volgens de Polyvagaal theorie is het belangrijk om de balans tussen deze drie niveaus te behouden, zodat het autonome zenuwstelsel in staat is om adequaat te reageren op dreiging en stress. Wanneer dit niet het geval is, kan dit leiden tot emotionele en fysieke klachten zoals angst, depressie en chronische pijn. De Polyvagaal theorie biedt inzicht in de werking van het autonome zenuwstelsel en kan helpen bij het ontwikkelen van effectieve behandelingen voor stress gerelateerde problemen.

Behaalde certificaten:

 • Poyvagaaltheorie in je Praktijk – Con Amore bijscholingen

Ervaring: Vanaf 2022 werken met de Polyvagaal chart/ Persoonlijk profielkaart van Deb Dana

Boeken:

 • Deb Dana – Basisboekboek de Poyvagaaltheorie in therapie- het ritme van regulatie
 • Accessing the Healing Power of the Vagus Nerve By Stanley Rosenberg
 • Stephen W. Porges – De Polyvagaal-Theorie en de transformerende ervaring van veiligheid

Polyvagaal theorie

Focusing de Felt sense

© Eda Heeringa

Focussen is een intern georiënteerd psychotherapeutisch proces ontwikkeld door psychotherapeut Eugene Gendlin en een begeleide vorm van ervarend voelen en benoemen. Wanneer je veel in het hoofd zit en de neiging hebt tot veel analyseren kan focusing bij uitstek een waardevolle manier zijn om bijvoorbeeld piekeren helpen te transformeren naar een meer lichaamsbewuste manier van luisteren.

Mijn focusing lessen bij Aaffien de Vries hebben mij inzicht gegeven in hoe het focusing proces in eerst instantie bij mijzelf ervaren kan worden het zogenoemde ervaren gevoel en de daaraan gekoppelde feltshift en haar perspectief verandering. Voor mij openbaarde zich een geheel nieuwe wereld. Tijdens deze les-sessies heb ik gemerkt hoe de wijsheid van het lichaam antwoorden en inzichten kunnen geven die via analytisch denken zich nooit op die manier zouden kunnen openbaren. Een ware ontdekkingstocht. Daarnaast is het een goede manier om het ervarend voelen in te zetten als aanvulling op therapeutisch aanraken. Vooral wanneer ik de sessie vooraf een massagetherapeutische interventie inzet.

Behaalde certificaten:

 • Focusing voor professionele begeleiders Level 1
 • Focusing en Blokkades

Ervaring: Doorlopend Focusing sessies geven vanaf 2018

Autodidact studeren & boeken:

 • Eugene Gendlin- Focussen – gevoel in je lijf
 • Erna de Bruijn – De kracht van innerlijk luisteren
 • Ann Weiser Cornel- Luisteren naar je lijf kan je leven veranderen
 • Film materiaal van Erna de Bruijn en Aaffien de Vries

Manuele therapie versus Fasciatherapy

© Eda Heeringa

Tijdens en na mijn studie heb ik mij uitgebreid verdiept in de functie en eigenschap van fascie dat nauw verbonden is met de techniek Structurele Integratie.

Rolfing ontwikkelt door Ida Rolf (jaren 50) is een vorm van manuele therapie die erop gericht is het lichaam uit te lijnen en in balans te brengen door het manipuleren van bindweefsel. Het is een intense techniek waarbij een actieve deelname van de cliënt wordt gevraagd. Het doel van deze techniek is om chronische spanningen te verminderen, het lichaam in balans te brengen, de houding te verbeteren , flexibiliteit en beweeglijkheid te vergroten. Hierbij gebruik ik een combinatie van diepe weefselmassage, zachtere Fascia manipulaties en bewegingsheroriëntatie om spanning en beperkingen in de fascie te verminderen.

Docenten:
· John H. Armstrong – Advanced certified Rolfer
· Marielle Kemna Rolfing Practitioner, Movement Coach
· Avi Bahat Structural Integration &Trager Practitioner -Instructor
Boeken
• Rolfing-Reestablishing the natural alignment and structural integration of Human.
• Body for vitality and well-Being – By Ida Rolf
• Anatomy Trains – Myofascial Meridians for Manual and movement therapists- by Thomas Myer
• Tiefengewebsmassage & Myofascial Release -By Art Riggs
• Deep Tissue Massage – By Art Riggs
• The new Rules of Posture- By Mary Bond
• Dynamic Body – Exploring Form of Dynamic Function – By Eric Dalton and many others.
• A dynamic relation to Gravity – the elements of structural Integration- By Edward W. Maupin Phd
• A Dynamic Relation to Gravity-the ten sessions of structural Integration- By Edward W. Maupin Phd

Diploma: onderdeel van diploma Massagetherapie 2011 Akademie voor Massage en Beweging

Fascie Bijscholingen

© Eda Heeringa

2-daagse bijscholing “Sensory organ” en  aanvullend een 1 daagse Fascia research -update

Dr. Robert Schleip stelt dat fascie een “sensorische orgaan” is dat in staat is om informatie naar en van de hersenen te verzenden en ontvangen.

Theoretisch gedeelte omvatte:

 • de kennis Fascia als zintuig : de basis voor proprioceptie, het zogenaamde zesde zintuig.
 • De kennis over, de vier mechanische receptortypen in de fascia en vrije zenuwuiteinden, hun voorkeurslocaties, mechanische gevoeligheid en verwachte fysiologische reacties. Hierbij werd ingegaan in de verbinding met het autonome zenuwstelsel.
 • De betekenis van Fascia en interoceptie en implicaties voor posttraumatische stressstoornissen.
 • De aangename diepe aanraking’ in tegenstelling tot zachte strijkende aanraking. Dit geeft in de huidige wetenschap nieuwe perspectieven voor het ondersteunen van cliënten met autismespectrumsymptomen of met ADHD-symptomen en implicaties voor fibromyalgie, depressie en de regulatie.
 • Daarnaast werd in deze cursus hands-on handvatten aangereikt die meer of mindere mate raakvlakken hadden met de feldenkrais methode en structurele integratie en diepe bindweefsel technieken.

Over de Docent:  Dr. Robert Schleip is een Duitse onderzoeker en therapeut die gespecialiseerd is in het onderzoek van fascia. Hij is directeur van de Fascia Research Group aan de Universiteit van Ulm in Duitsland  Dr. Schleip wordt beschouwd als een leidende expert op het gebied van fascia-onderzoek en heeft bijgedragen aan de vergroting van het bewustzijn van de belangrijkheid van fascia voor de gezondheid van de mens.

Certificaten: “Fascia Sensory organ” . Fascia research -update

Boeken -Papers & zelfstudie:

 • Atlas of Human Fascial Topography – by Hanno Steinke (e.d)
 • Fascial Release for Structural Balance By Thomas W. Myers
 • David Lesondak Fascia
 • Paper: The fascial network: an exploration of its load bearing capacity and its potential role as a pain generator
 • Dalton Book Chapter Robert Schleip Ph.D.: Fascia as a Sensory Organ – A Target of Myofascial Manipulation
 • JOURNAL OF BODYWORK AND MOVEMENT THERAPIES JANUARY 2001:
 • Fascia Physiology: Fascial plasticity – a new neurobiological explanation By Robert Schleip
 • JOURNAL OF BODYWORK AND MOVEMENT THERAPIES JANUARY 2012:
 • Training principles for fascial connective tissues: Scientific foundation and suggested practical applications- By Robert Schleip, Phd, MA, Divo Müller, HP Fascia research Group Devision of Neurophysiology Ulm University Germany
 • Dr Jean Claude Guimberteau MD about fascia Strolling under the Skin
 • Functional Atlas Of The Human Fascial System -By Carla Stecco

Diepe Bindweefselmassage

© Eda Heeringa

Diepe weefselmassage is een spier specifieke techniek een vorm van massage die gericht is op het behandelen van de diepere lagen van spieren, bindweefsel en omliggende fascie. Het wordt gebruikt om spanningen en pijn in het lichaam te verminderen en de beweeglijkheid c.q. bewegingsvrijheid te verbeteren. Tijdens de massage wordt diepe maar zachte druk uitgeoefend op specifieke punten en spiergroepen, waardoor spierspanning wordt opgeheven en het lichaam weer in balans komt. Diepe weefselmassage kan helpen bij diverse klachten, zoals rugpijn,  problemen rondom de schouders, armen benen, bij blessures en spiervermoeidheid.

Deep Tissue Work- Iliopsoas & Quadratus

Neuro-endocrine system, stress & Deep tissue Massage

Stress and Stress Management I-II-III: Autonomic Nervous system, Endocrine System and Stress

Docent: Brian Utting, Pacific Northwest School of Massage USA
Boeken : Jobs Body – By Deane Juhan

Fascia Fitness

© Eda Heeringa –

Certificaat: Fascia Fitness introduction Course by Daniela Meinl Fascia Fitness Master Trainer

Onderdelen van het certificaat:

Theorie:

 • Elastic recoil: the kinetic storage-capacity and the catapult effect
 • Force transmission, tensegrity model, myofascial trains
 • Long hain stretches versus short strain stretches
 • Fascia & extracellulair matrix, viscoelasticy of the colagenous tissue
 • Sensory mechanoreceptors in fascial tissues
 • Proprioreception; fascia as a source of (back)pain and wellbeing
 • Trainingsindications: rehydration intervalschange of inpact and rest
 • Matrix remodeling: changes as longtermeffects
 • Metabolic and biochemical factors
 • Contraindications

Praktijk:

 • Catapult effect: elastic jumps and bounces
 • Elastic recoil: Load and impact with weights
 • Myofascial stretches: Pandiculation, Melting stretch and power stretch
 • Release technique: “Do it yourself treatment” with balls and foamrollers
 • Proprioceptive refinement: undulations micro-movements and mindfulness

Boeken:

 • Training für die Faszien- By Divo Müller, Karin Hertzer
 • Richtig essen für die Faszien By Stephan Müller
 • Trainng für den Psoas
 • Faszien training mit Yin -Yoga
 • Rolfing Movement – Die Praxis für den Alltag
 • Rolfing Structural Integration- By Georg Brecklinghaus
 • Balance your Body – Self help approach to Rolfing Movement By Mary Bond
 • Bewegend Medicijn- Het levenswerk van Milton Trager- By Jack Liskin
 • Trager Mentastics By Milton Trager
 • CHI-Running By Danny Dreyer und Katherine Dreyer

Rosenmethode Lichaamswerk

Holistische diepteontspanning 

© Eda Heeringa –

De Rosenmethode een lichaamsgerichte methode en is ontwikkeld door Marion Rosen, een internationaal erkende fysiotherapeute. Deze methode combineert een samenspel tussen de psyche -en het somatische welzijn.

De therapie is een combinatie van een zachte en respectvolle aanraking dat door de therapeut verbaal wordt begeleid. Dit baseert zich op wat door de cliënt op dat moment tijdens de sessie wordt ervaren en beleeft, én op wat de therapeut bij de cliënt op dat moment waarneemt. Hierdoor kunnen zich ook onbewust ontstane en chronische spierspanningen bewust worden die ongemak en pijn veroorzaken en een vrije beweging beperken als ook ademritmes in kunnen korten. Deze Rosenmethode benadering biedt met haar bijzondere kwaliteit van aanraken een geraaktheid op meerdere lagen; zowel lichamelijk als geestelijk en op emotioneel niveau. De methode wordt vaak gebruikt om stress, angsten, emotionele blokkades, trauma en lichamelijke klachten te behandelen.

Behaalde certificaten: Basic Workshop 11-13 november 2016 International Training The Rosen Method

Ervaring: Doorlopend geïntegreerd in huidige Integration-e therapievorm

Boeken autodidact:

 • The Psychophysiology of Self-Awareness- Alan Fogel
 • Relaxation Awareness Resilience – Rosen Method Bodywork Science and Practice -Ivy Green
 • The Rosen Method of Movement- Marion Rosen & Sue Brenner
 • Rosen Method Bodywork- Accessing the unconscious through touch -Marion Rosen & Sue Brenner
 • Relaxation Awareness and resilience – Rosen method Bodywork Science and practice By Ivy Green
 • Rosen Methode Körperarbeit Ein Lehrbuch Elaine L. Mayland