Beweging en Lichaamswerk

Dit is een unieke vorm van het lichaam -en bewegingstherapie  en speciaal is ontworpen om lang aanhoudende spanning, oude houding en beweging gewoontes te herstellen gebruikmakend van lichaamsuitlijning en de zwaartekracht. Het kan gezien worden als heroriëntatie en het hervinden van een gezonde lichaamshouding en beweging.

Het lichaam heeft tijd nodig om de verandering tijdens de therapie en de bewegingslessen te verwerken en te integreren in het dagelijks leven. Vooral als het gaat om chronische pijn, zijn oude gewoontes in houding en beweging diep verankert in ons zenuwstelsel. Ook hebben wij tijd nodig om oude beweging en houdingspatronen te ontkoppelen. Daarom is het zinvol om naast het volledig voltooien van een behandelingstraject, tussen de sessies door, voldoende tijd te nemen, door simpel te laten zijn wat is.

Beweging en lichaamswerk kan helpen bij het verlichten van pijn dat veroorzaakt is door bewegingsbeperking, ongevallen, ziekten, langdurig verkeerd lichaamsgebruik, trauma, rsi en ouderdomsklachten.