De Therapeut

Eda Heeringa

Mijn interesse in het menselijk lichaam en haar functioneren is zeer breed met alle de daartussen gelegen medische gebieden. Ik verdiep mij continue om mij een meest uitgebreide en holistische visie te verschaffen. Geneeskunde, zowel de oosterse als de westerse, ligt bij mij diep verankerd. Vanuit deze basis, zet ik mij in voor de cliënt met passie, kennis en kunde binnen mijn professionele grenzen.

Ik ben in 2015 afgestudeerd aan de Akademie voor massage en beweging te Amsterdam. De vierjarige vakopleiding tot Massagetherapeut / Bewegingstherapeut op Hbo niveau is een geaccrediteerde studie en heeft een geïntegreerd curriculum vanuit de body mind traditie; een holistische visie op lichaamswerk en lichaamsgerichte (psycho)therapie..

Om mij verder te specialiseren volg ik wetenschappelijk onderbouwde studies op gebied van psychosomatische en lichaamsgerichte methodes voor het  helen van trauma gerelateerde klachten -en andere stress stoornissen, maar ook  aanverwante symptomen zoals slaapstoornissen en chronische pijnklachten.

Mijn aanbod en expertise als therapeut zal zich in de loop van de tijd door gerichte bijscholingen en opleidingen, verbreden, verdiepen en specialiseren. 

Behandelingen kunnen gegeven worden in het Engels, Nederlands of Duits.

Belangrijke kenmerken voor mij als massagetherapeut zijn:
· De tijd nemen en goed kunnen luisteren
· Individuele aandacht voor de cliënt
· Deskundig advies kunnen geven
· Wederzijds respect

Ik ben aangesloten bij onderstaande beroepsverenigingen en stichtingen en voldoe aan de PLATO eisen.


Complementaire Kwaliteitstherapeuten
Multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve / complementaire Kwaliteitstherapeuten. Alle Kwaliteitstherapeuten hebben een drie- tot vierjarige complementaire beroepsopleiding gevolgd op hbo-niveau, voldoen aan de Wkkgz en hebben een professionele praktijk. Alle Kwaliteitstherapeuten staan geregistreerd in het hbo-register van het RBCZ. Op de website van de CK vindt u de meest actuele informatie hierover zie link op onderstaand logo. 

Vergoedbare CAT-therapeuten CAT-therapeuten die aan dit CAT-profiel voldoen zijn geregistreerd bij de stichting CAT-Vergoedbaar. Bij deze stichting zijn alleen vergoedbare CAT-therapeuten aangesloten. De behandelingen van deze CAT-therapeuten komen voor gedeeltelijke vergoeding van zorgverzekeraars in aanmerking.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg ( RBCZ)
De stichting is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. 

Geschillen alternatieve Therapeuten adviseert u om uw onvrede of klacht over uw behandeling eerst met uw behandelaar te bespreken. Vaak lost dit het probleem op. Als er bijvoorbeeld sprake is van een misverstand kan een gesprek verheldering brengen. Komt u er samen toch niet uit of laat de situatie het niet toe het te bespreken? Volg dan onderstaand stappenplan zie link op onderstaand logo.